Työn merkityksellisyyttä etsimässä

25.11.2021

Olen itse vuoden alussa hypännyt monin tavoin turvallisesta vakituisesta palkkatyöstä yrittäjäksi. Muutoksen myötä sain matkaani mukaan epävarmuuden tuloista, asiakasvirroista, työtilausten sisällöistä sekä rutkasti uuden opettelua mm. kirjanpidon, veroasioiden ja erityisesti markkinoinnin eli oman osaamisen myymisen osalta. 

Silloin kun olo on tuntunut epäuskoiselta kaiken uuden ja epävarman keskellä, olen huomannut palaavani uudelleen ja uudelleen siihen, miksi tälle matkalle lähdin. Siksi, että haluan tehdä työtä, jonka koen itselleni merkitykselliseksi ja toisaalta sellaisin tavoin, jotka nojaavat arvoihini. Minulle tämä kuluva vuosi on antanut myös kaipaamani tilaisuuden pohtia, mistä omalla  kohdallani nousee työn merkityksellisyyden kokemus, ja millaisten arvojen haluan olevan läsnä työssäni ja tekemisessäni.

Työskentelyä ohjaavat arvot sekä työn merkityksellisyyden kokemus nousevat usein pohdittaviksi työnohjaustapaamisissa.  Poikkeuksellinen korona-aika on monien kohdalla edellyttänyt pysähtymistä niin omassa arjessa kuin työssä. Työelämässä työn tekemisen tavat, työyhteisöjen pelisäännöt sekä työympäristöt ovat olleet muutoksen keskellä. Poikkeusaika ja työn muutokset ovat nostaneet esiin myös oman työn merkityksellisyyden pohdinnan. Toisilla työn merkityksellisyyden kokemus on vahvistunut, toiset ovat löytäneet työstään uusia merkityksiä ja toisilla työn merkityksellisyys on tullut kyseenalaistetuksi. Työn merkityksellisyyden kokemusta pohdittaessa ollaan tärkeän työhyvinvointiin yhteydessä olevan asian äärellä. Oman työnsä merkitykselliseksi kokeminen vaikuttaa positiivisesti työmotivaatioon, työhön sitoutumiseen sekä työtyytyväisyyteen. 

Miten sitten työn merkityksellisyyttä määritetään? Yleisemmällä tasolla merkityksellisyydellä tarkoitetaan sitä, että työssä on läsnä jotakin itsessään arvokasta. Tutkimusten* mukaan työn arvokkuus ja merkityksellisyyden kokemus syntyvät mahdollisuudesta ilmaista ja toteuttaa itseään sekä mahdollisuudesta tehdä työnsä kautta jotain hyvää. Merkityksellisyyden kokemusta vahvistaa se, että työssä saa käyttää osaamistaan ja kykyjään, ja että työssä toteutuu itselle sopivassa suhteessa sekä autonomia että yhteisöllisyys.

Kuluvana vuonna olen itse kokenut vahvasti merkityksellisyyden kokemuksia tehdessäni sijaisuuksia ikääntyneiden perhehoidossa hoivan tehtävissä. Tällaisessa työssä on ollut mahdollisuus saada konkreettinen kokemus siitä, että tekee työnsä kautta jotain hyvää ja tärkeää. Työstä saa myös usein välittömän palautteen asiakkaiden kautta. Toimiessani työnohjaajana ja kouluttajana työn merkityksellisyyden kokemus nousee siitä, että saan hyödyntää laajasti omaa osaamistani ja innostua, oivaltaa uutta sekä motivoitua työnohjattavien ja koulutettavien kanssa yhdessä tärkeiden asioiden äärellä. Myös näihin työtehtäviin linkittyy kokemus hyvän tekemisestä ja toisille avuksi olemisesta. Irtiotto esihenkilötyöstä ja työstä vanhustyön asiantuntijatehtävistä on tehnyt hyvää itselleni ja auttanut näkemään taas merkityksellisyyttä ja itselle merkityksellisiä asioita näissä aiemmissa työtehtävissä. Joskus tarvitaan irtiottoa, jotta näkee taas asiat kirkkaammin.

Millaiset asiat Sinä koet työssäsi merkityksellisiksi? Mitkä arvot ohjaavat toimintaasi? Pysähtyminen asian äärelle kannattaa, sillä parhaimmillaan merkityksellisyyden kokemus synnyttää ihmisessä vahvan sisäisen palon ja motivaation omaan työhönsä. Asian äärellä pysähtyminen saattaa auttaa löytämään myös uusia näkökulmia nykyisen työn tekemiseen sekä kannustaa tekemään pieniä muutoksia omissa työskentelytavoissa tai työhön suhtautumisessa. Työnohjauksesta on mahdollisuus  saada tukea sekä yksilö- että työyhteisötasolla työn merkityksellisyyden ja työn tekoa ohjaavien arvojen määrittelyssä.

*Lähde: Martela F. & Pessi A.B. (2018) Significant Work Is About Self-Realization and Broader Purpose: Defining the Key Dimensions of Meaningful Work.REVIEW article.