Mindfulness

Mindfulness - hyväksyvä tietoinen läsnäolo - on tapa harjoittaa tietoisuutta, huomion kiinnittämistä ja hetkessä olemista. 

Murehdimme paljon menneitä sekä suunnittelemme ja huolehdimme tulevasta sen sijaan, että keskittyisimme käsillä olevaan hetkeen ja siihen, mitä tapahtuu sisällämme ja ulkopuolellamme. Samoin toimimme ja reagoimme asioihin usein samalla kaavalla ilman, että osaisimme pysähtyä ja valita käyttäytymistapamme.   

Mindfulness-harjoittelulla eli tietoisuustaitojen harjoittamisella on osoitettu olevan seuraavanlaisia hyötyjä:

  • Mielen rauhoittaminen ja stressin hallinta

  • Keho-mieliyhteyden tunnistaminen

  • Positiivisten tunnekokemusten ja itsemyötätunnon vahvistaminen

  • Itsetuntemuksen vahvistaminen; omien ajatusmallien, tunnereaktioiden ja toimintamallien tunnistaminen

  • Tietoisuus oman mielen toimintatavoista ja tietoisempi toiminta

Mindfulness-harjoittelun tavoitteena on vahvistaa tietoista läsnäoloa käsillä olevassa hetkessä. Mindfulness-harjoituksissa kehitetään kykyä suunnata huomio tietoisesti kehon sen hetkisiin tuntemuksiin, hengitykseen, aistihavaintoihin, ajatuksiin ja/tai tunteisiin. Harjoitteiden kautta huomio pyritään irrottamaan kohteista, joissa sen ei ole tarkoitus olla.

Mindfulness-ohjauksessa tuetaan ohjattavia heidän omakohtaisten oivallusten kautta tapahtuvassa oppimisessa ja oman ymmärryksen syventämisessä. Mindfulness-ohjauksessa jokainen voi löytää oman tapansa harjoitella ja hyödyntää mindfulnessin oppeja ja menetelmiä  omassa elämässä. Mindfulness-harjoittelua on mahdollista oppia toteuttamaan osana arkisia tilanteita. 

Kiinnostaisiko sinua, ryhmäänne tai työyhteisöänne tutustumiskerta mindfulnessiin tai kenties useamman kokoontumiskerran mindfulness-kurssi? 

Otathan yhteyttä niin kerron palvelusta lisää