Tietosuojaseloste

Päivitetty 25.7.2023

1. Rekisterinpitäjä

Työnohjaus- ja työhyvinvointipalvelut Heijastus

Y-tunnus: 3198818-9

2. Yhteyshenkilö

Yrittäjä Mari Pynnönen, mari.pynnonen@heijastus.org

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Rekisteröidyt

Palveluja Työnohjaus- ja työhyvinvointipalvelut Heijastukselta tilaavat asiakkaat ja palvelujen käyttäjät.

5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoito, yhteydenpito ja laskutus. Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen perusteella (tilaajat, ohjattavat ja valmennettavat) ja rekisteröityjen suostumuksella asiakassuhteen ylläpitoon ja uudistamiseen.

6. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yrityksen nimi, asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot (aikataulu, palvelun toteuttamisen fyysinen paikka).

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu asiakkaan / tilaajaorganisaation itse luovuttamista tai tilaajaorganisaation verkkosivuilla olevista julkisista tiedoista (esim. osoite ja verkkolaskutusosoite) sekä ohjauksiin ja valmennuksiin osallistuvien suostumuksella kerätyistä tiedoista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kenellekään kolmannelle osapuolelle.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot pidetään Suomessa.

10. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen keston ajan.

11. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto:

Manuaalinen aineisto eli ohjaus- ja valmennussopimukset sekä yrittäjän muistiinpanot säilytetään yrittäjän tiloissa, lukitussa kaapissa.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Yritys suojaa tietojärjestelmissä olevat tiedot asianmukaisin, laitteiden ja tietoturvaohjelmien mahdollistamin toimenpitein.

13. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi halutessaan tarkastaa ne lähettämällä tarkastuspyynnön rekisterissä olevasta sähköpostista osoitteeseen mari.pynnonen@heijastus.org.

14. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto sekä tarvittaessa pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Korjaaminen ja poistaminen tapahtuvat lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö osoitteeseen mari.pynnonen@heijastus.org. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

15. Evästeet

www.heijastus.org -sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja sivuston kävijäliikenteen analysoimiseksi. Työnohjaus- ja työhyvinvointipalvelut Heijastus ei koskaan seuraa sinua verkossa tai käytä tietojasi markkinointitarkoituksiin ilman erillistä lupaasi.