Työhyvinvointivalmennus

Työhyvinvointi syntyy työn arjessa ja siihen vaikuttavat kokonaisvaltaisen työhyvinvointimallin mukaisesti monet eri tekijät; työntekijän työkyky ja valmiudet, esihenkilötyö, työyhteisön toimivuus, työn sisältö ja työprosessit, organisaation toiminta sekä työympäristö.

Nykypäivän työelämälle on tyypillistä jatkuvat työn ja työprosessien muutokset, vauhdilla etenevä digitaalisaatio, työn tekemisen paikkojen ja aikojen muuttuminen etätyön yleistymisestä johtuen sekä työn kognitiivisen kuormituksen lisääntyminen.

Työhyvinvointivalmennuspalvelut ovat räätälöitävissä organisaatioiden tarpeisiin.

Työhyvinvointivalmennus voi sisältää:

  • luentoja toivotuista työhyvinvoinnin teemoista

  • työhyvinvoinnin kehittämistyöskentelyn fasilitointia, esim. työhyvinvoinnin työpajat

  • tukea työhyvinvoinnin arvioinnissa tai työhyvinvointisuunnitelman laatimisessa

Onko työyhteisössänne tarvetta työhyvinvointia tukeville valmennuspalveluille?

Otathan yhteyttä niin pohditaan yhdessä, millaiset palvelut voisivat vastata tarpeisiinne.